Charles Frincis Adams, významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dátume si poznamenal: „Dnes sme boli celý deň so synom na rybačke. Zasa jeden premárnený deň.“

Jeho syn, Brook Adams, si tiež písal denník, ktorý sa zachoval až dodnes. Pri tom istom dátume mal Brook Adams poznámku: „Dnes som bol s otcom chytať ryby. Bol to najkrajší deň môjho života.“

Otec si myslel, že na rybačke so synom premárnil celý deň, no jeho syn to považoval za veľký vklad do života. Podľa čoho to každý z nich hodnotil? Podľa toho, čo v živote považuje za najdôležitejšie.


Zdieľať: