Raoul Bott, profesor matematiky na Harvarde a člen Royal Society of London, bol synom židovskej matky. Otec bol Rakúšan. Detstvo prežil v Sládkovičove, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Celý život v tomto meste sa točil okolo výroby cukru. Pretože jeho dedko zastával v cukrovare vysokú pozíciu, často tam za ním s mamou chodieval. Raoul si spomína, že keď nastala kampaň, polonahí a bosí robotníci aj v 35 stupňových teplotách zametali cukor. Jeho najkrajšie spomienky na detstvo sa spájajú s cukrovarom. Na konci sezóny sa spolu s bratrancom a sesternicou sánkovali na kopách cukru v obrovskom cukornom sklade.

Veda a matematika ho nezaujímali, ale elektrina ho priam fascinovala. Najradšej rozoberal a skladal rádia a rôzne elektrické prístroje. Voľný čas trávil s kamarátom Tomášom. Spolu zhotovili prístroj na komunikáciu v Morseovej abecede. Pri doučovaní Raoul pod stolom „morseovkoval“ s kamarátom, ktorý sedel v pivnici. Prostredníctvom krátkych a dlhých elektrických šokov v ruke a vypínania a zapínania žiarovky v pivnici domu chlapci komunikovali, kým pán učiteľ sa domnieval, že Raoul pozorne počúva jeho výklad. Vyrobili si tiež telefónny prístroj, napojili sa na telefónnu sieť a používali ho na komunikáciu s kamarátmi.

V roku 1941 jeho rodina emigrovala do Kanady, kde začal študovať elektroinžinierstvo. Jeho najobľúbenejším predmetom sa stala matematika, ktorej sa potom venoval celý život.


Zdieľať: