Pred mnohými rokmi našli baníci v jednej africkej bani najkrajší diamant. Podarovali ho anglickému kráľovi, aby žiaril v jeho korune. Kráľ poslal tento diamant do Amsterdamu, aby ho vybrúsili. Zverili ho do rúk najlepšieho brusiča. Čo si myslíš, že s ním urobil? Vzal tento drahokam nezmernej ceny, urobil doň zárez a potom po ňom veľmi silno udrel práve na najslabšom mieste. Nádherný klenot sa pri údere rozpolil. Bola to od tohto majstra nerozvážnosť, márnotratnosť a odsúdeniahodná ľahostajnosť? Určite nie! Celé dni a týždne tento úder pripravovali a plánovali. Kreslili tento drahokam a robili jeho modely. Jeho kvalitu, chyby a ryhy skúmali s najväčšou starostlivosťou. Muž, ktorému bol drahokam zverený, bol jedným z najzručnejších brusičov na svete.

Bol tento úder chybou? Nie! Bolo to vyvrcholenie brusičovej zručnosti a šikovnosti. Úderom po drahokame spôsobil, že drahokam získal najdokonalejší tvar a jas. Úderom, ktorým – ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať – sa zničila nádhera tohto vzácneho kameňa, získal v skutočnosti svoju dokonalosť a krásu. Z dvoch polovičiek boli vybrúsené dva nádherné drahokamy, ktoré skúsené oko brusiča videlo ukryté v neopracovanom a nevybrúsenom kameni z bane.

Niekedy Boh dovolí v našom živote nepríjemný úder. Človek prežíva úzkosť a trápenie. Zdá sa nám, že sa stala strašná chyba. Ale nie je to tak, pretože ty si na tomto svete pre Boha ten neoceniteľný a nekonečne vzácny drahokam. A On je najzručnejší a najskúsenejší brusič vo vesmíre. Sme v jeho rukách a On najlepšie vie, čo s nami urobiť, aby sme zažiarili najkrajším leskom.


Zdieľať: