Možno ste čítali o bohatých nálezoch diamantov v Kimberley, kde sa ťažilo asi pred sto rokmi. Mnohí ľudia vtedy prišli a skúšali šťastie v nádeji, že rýchlo zbohatnú. Vykolíkovali si územie, ktoré si kúpili a začali kopať. Mnohí, čo prišli medzi prvými, skutočne získali veľké množstvo diamantov. Na začiatku sa totiž ľahko kopalo a nájsť vzácne kamene bolo celkom jednoduché. Asi po roku alebo dvoch sa však vrchná vrstva hliny úplne vyčerpala. Pod ňou sa nachádzala hrubá, veľmi tvrdá pôda, ktorá odolávala aj tým najtvrdším rukám a lopatám. Väčšina ľudí sa vzdala. Jeden po druhom opúšťali svoje polia a lacno ich predávali hocikomu, koho našli a kto bol taký hlúpy, že ich kúpil. Čoskoro sa rozchýrilo, že zásoby na diamantových poliach sú už vyčerpané.
Barnett Barnato vlastnil malý obchod neďaleko diamantových polí. Príliš neskoro si uvedomil, že aj on by mohol získať nejakú zem, kde sa nachádzajú diamanty. Tým, že ľudia odchádzali, jeho obchod začal krachovať. Rozhodol sa preto, že si kúpi niekoľko parciel, ktoré boli na predaj za veľmi lacný peniaz. Jedného dňa, keď kopal v pôde tvrdej ako skala – pretože bol zvedavý, čo sa pod ňou nachádza – si všimol, že ho niekto sleduje. Bol to muž, ktorý sem prišiel z Anglicka, aby sa zotavil v teplejšom podnebí. Cudzinec pozoroval Barnata dva dni. Potom si aj on kúpil niektoré parcely a začal usilovne kopať. Tvrdá pôda zanedlho vydala svoje poklady. Barnett Barnato a Cecile Rhodes sa stali vlastníkmi najbohatších diamantových polí na svete.


Zdieľať: