Ježiš hovorí pravdu, keď poznamenáva, že sluha „mu dlh nemohol vrátiť“. Nebolo reálne, aby človek čo len začal splácať dlh vo výške desať tisíc talentov, pretože je to astronomická suma.

Jeden talent je 6000 denárov. Tento dlh predstavuje 60 miliónov denných miezd. Človek môže odpracovať za sto dní dlh vo výške sto denárov. Aj keby pracoval sedem dní v týždni, trvalo by vyše 164 tisíc rokov, kým by splatil taký vysoký dlh.

Názorne si to môžeme predstaviť takto: Sto denárov človek môže odniesť aj vo vrecku. Keby chcel priniesť 10 000 talentov, potreboval by asi 8 600 nosičov, pričom každý by niesol tridsať kilové vrece s mincami. Keby títo nosiči stáli v rade meter od seba, vytvorili by zástup dlhý takmer osem kilometrov.

Nič, čím sa niekto voči nám previní, sa nemôže vyrovnať tomu, čím sme sa my previnili voči Bohu. Ak nám Boh odpustil dlh, ktorý voči nemu máme, potom my musíme odpustiť svojim blížnym dlhy, ktoré majú voči nám.


Zdieľať: