Mladý študent rozpráva svojmu učiteľovi o svojich starých rodičoch, ktorí práve oslávili päťdesiate výročie svadby. Učiteľ tým bol veľmi dojatý a povedal: „Tvoji starí rodičia museli mať určite šťastie!“

Chlapec však hneď poznamenal: „Ale nie, stará mama mi povedala, že to nebolo šťastie, ale tvrdá práca!“


Zdieľať: