1. Dávaj si pozor na jazyk. Najprv mysli, potom hovor.
2. Pokiaľ ide o sľuby, buď veľmi opatrný. Dodrž to, čo si sľúbil.
3. Nikdy nepremrhaj príležitosť povedať láskavé slovo.
4. Zaujímaj sa o iných – o ich záujmy, starosti i radosti.
5. Buď radostný, netráp sa malými neúspechmi a sklamaniami.
6. Buď ochotný o veciach diskutovať, ale nehádaj sa. Nebuď pri tom mrzutý.
7. Nenechaj sa znechutiť ohováraním.
8. Buď citlivý k pocitom iných.
9. Nevenuj pozornosť zlomyseľným poznámkam o tebe. Ži tak, aby im nikto neveril.
10. Nebuď precitlivelý na svoju povesť. Rob, ako najlepšie vieš a buď trpezlivý.


Zdieľať: