„Pozor! Beny! Padá kufrík s náradím!“ skríkol Tóno. Rozbehol sa a strhol so sebou aj Benyho. Len čo obaja padli do trávy, tesne vedľa nich dopadol ťažký kufrík s náradím.

Niekoľko mužov pracovalo na streche školskej jedálne, keď sa veľký a ťažký kufrík s náradím prevalil a letel dolu. Dopadol presne na miesto, kde pred chvíľou stáli obaja chlapci.

Tóno a Beny boli dobrí priatelia. Boli si bližší než bratia. Poznali sa už od dvoch rokov a nič ich nemohlo rozdeliť.

„Tóno, veď tá ťažká stará škatuľa mohla padnúť na teba,“ ozval sa po chvíli Beny.

„Nuž,“ povedal Tóno, „ja som si myslel že padá na teba, preto som ťa rýchlo strhol preč.“

Tóno a Beny sa chytili okolo pliec a vracali sa do školy. Boli radi, že sa nikomu nič nestalo.

Všetci máme dobrého Priateľa, ktorý je nám bližší než brat. Vieš kto je to?


Zdieľať: