Automobilový génius Henry Ford raz prišiel s revolučným plánom na nový druh motora, ktorý dnes poznáme ako V-8. Ford chcel čím skôr tento nový model zaviesť do výroby. Našiel si niekoľkých sponzorov, ktorí ho finančne podporili a svoje plány predstavil inžinierom a technikom. Keď si plány preštudovali, všetci dospeli k tomu istému záveru: ich „fantastický“ šéf sa veru nevyzná v základných princípoch strojníctva. Museli mu preto jemne oznámiť, že jeho sny sú neuskutočniteľné. Ford odpovedal:

„Musíte to vyrobiť akýmkoľvek spôsobom.“

„Ale to sa jednoducho nedá,“ odpovedali mu.

„Musíte,“ prikázal im Ford. „Budete to skúšať dovtedy, kým sa vám to nepodarí. Na čase nezáleží.“

Šesť mesiacov kreslili a navrhovali, skúšali a rozmýšľali. Nič. Potom ďalších šesť mesiacov. Nič. Po roku za nimi prišiel Ford, no oni mu stále tvrdili, že chce od nich nemožné. Ford im povedal, že musia pokračovať a skúšať ďalej. A skúšali. Nakoniec predsa len zistili, ako sa dá motor V-8 vyrobiť. A tento druh motora sa na dlhé roky stal špičkou medzi automobilovými motormi.


Zdieľať: