K múdremu pustovníkovi prišiel jedného dňa mladý človek a povedal, že je cirkvou sklamaný. Hľadá totiž dokonalé spoločenstvo veriacich ľudí. Starý muž ho priviedol k starej kaplnke a spýtal sa ho:

„Povedz mi, čo tu vidíš?“

„Vidím staré, machom obrastené múry,“ odpovedal mladý muž.

„Napriek tomu tu v tejto zanedbanej budove býva Boh. Tak je to aj s cirkvou. Nemôže byť dokonalá, lebo pozostáva z nedokonalých ľudí. Aj ty si iba človek. Keby si našiel dokonalú cirkev a vstúpil do nej, v tom momente, keby ťa prijala, by prestala byť dokonalá.“


Zdieľať: