Počas obedňajšej prestávky prišiel generálny riaditeľ istej továrne za podriadeným – manažérom v naliehavej veci. Sekretárka mu však povedala:

„Teraz ho nemôžete vyrušovať. Má dôležitú poradu – ako každý deň o tomto čase.“

„Povedzte mu, že riaditeľ s ním chce hovoriť,“ namietal netrpezlivý riaditeľ.

Sekretárka však dôrazne povedala: „Pane, mám prísny zákaz vyrušovať ho počas tejto porady.“

Nahnevaný muž odstrčil sekretárku a otvoril dvere manažérovej kancelárie. Len čo sa pozrel dnu, cúvol, jemne a potichu zavrel dvere a povedal: „Prepáčte! Robí to každý deň?“

„Áno, každý deň má túto15-minútovú poradu.“

Riaditeľ našiel manažéra na kolenách za stolom, na ktorom mal otvorenú Bibliu.


Zdieľať: