Bývam v americkom štáte Kentucky. Bol práve Štedrý večer a ja som šla vyniesť smeti. Prišiel ku mne nejaký cudzí mladý muž a spýtal sa: „Máte chvíľu čas? Mohli by ste vyplniť jeden dotazník?“ Pred vchodovými dvermi som vyplnila dotazník. Zakrúžkovala som, že mám záujem o štúdium Biblie a návštevu. Päť mesiacov sa nič nedialo.

V máji mi mama povedala, že k nám ktosi prišiel s tým, že som mala záujem o štúdium Biblie. Ten muž k nám prišiel šesťkrát a ja som sa s ním vždy minula, pretože som bola práve v škole. V júni sa nám konečne podarilo stretnúť. S Romonom sme sa dohodli, že sa budeme stretávať každý piatok v miestnej kaviarni. Túžila som, aby sa môj vzťah s Bohom prehĺbil.

Po čase som Romonovi povedala, že by som sa rada stretávala dvakrát do týždňa. Prijala som všetko, čo som sa z Biblie dozvedela. Môj jedálny lístok i celý životný štýl sa začali meniť. Menil sa vlastne celý môj život. Aj môj celkový postoj k štúdiu na škole. Rozhodla som sa, že nebudem študovať len pre dobré známky, ale hlavne preto, aby som svoje vedomosti mohla použiť v službe Bohu. Chcem raz ľuďom pomáhať ako logopédka.


Zdieľať: