Predstavte si všetky prekážky, ťažkosti a problémy, ktoré by musel človek prekonať, keby chcel prejsť peši po morskom pobreží 100 km. Našiel sa odvážlivec, ktorému sa takýto unikátny výkon podaril. Keď sa ho opýtali, aké prekážky mu najviac znepríjemňovali život, jeho odpoveď ich prekvapila. „Najhoršie na celej ceste nebolo stúpanie do príkrych svahov hôr ani prechod horúcou, suchou a neúrodnou púšťou,“ povedal. „To, čo mi najviac znepríjemňovalo život a čomu sa takmer podarilo ´poraziť´ ma a zabrániť mi dôjsť do cieľa, bol piesok v mojich topánkach!“

Malé, takmer nebadané hriechy sú najnebezpečnejšie, pretože ich často prehliadame a podceňujeme. Ničia nás však pomaly a isto. Ich účinok a konečný dôsledok je rovnaký ako u “veľkých“ hriechov.


Zdieľať: