Dvaja muži pracovali na veľkej zaoceánskej lodi. Lodný dôstojník, ktorý nepil, sa jedného dňa opil. Kapitán, ktorý ho nemal vo veľkej obľube, do lodného denníka zapísal: „Lodný dôstojník sa dnes opil.“ Vedel, že to bol jeho prvý priestupok, ale chcel ho vyprovokovať. Dôstojník si všimol jeho zlý úmysel a prosil ho, aby zápis opravil. Kapitán však odpovedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“

O niekoľko dní robil záznam do lodného zápisníka dôstojník. Svoj zápis ukončil slovami: „Kapitán bol dnes triezvy.“ Kapitán, uvedomujúc si následky tohto tvrdenia, ho požiadal, aby to vymazal. Lodný dôstojník mu však povedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“


Zdieľať: