Francis Shaeffer trpel dyslexiou. Na vysokej škole mal kvôli tomu vo všetkých písomných prácach chyby, čo sa odzrkadľovalo na výsledných známkach. V prvom ročníku mu jeden profesor povedal: „Toto je najlepšia seminárna práca z filozofie, akú som čítal. Ale ešte v žiadnej som nevidel toľko pravopisných chýb. Čo mám robiť? Nemôžem vás nechať prejsť.“

Francis odpovedal: „Pán profesor, vždy som mal s pravopisom problémy. Mohli by ste si, prosím, iba prečítať, čo som napísal, a nevšímať si pravopis?“

Po dlhej odmlke profesor súhlasil. Jeho súcitný postoj mal za následok povzbudenie talentovaného mladého muža, ktorý v 60. a 70. rokoch minulého storočia ako kresťanský spisovateľ mnohým hľadajúcim ľuďom pomohol nájsť cestu k viere v Ježiša Krista.


Zdieľať: