V zbore sa rozhodli postaviť nový bazén na krstenie. Keď predložili projekt, stavebný inžinier mal vážne výhrady. „Nemôžem vám to schváliť,“ povedal, „jedine ak by ste vybudovali aj zvláštnu nádrž na odpadovú vodu.“ Veriaci nechápali, prečo by bazén na krstenie mal mať aj nádrž na odpadovú vodu, preto inžinier, vidiac ich prekvapené pohľady, vysvetľoval: „Viete, je zakázané odpadovou vodou znečisťovať životné prostredie!“

Jeden z predstaviteľov zboru sa zamyslel a napokon dodal: „Už chápem, určite by bolo znečistené všetkými tými hriechmi, ktoré sa pri krste zmyjú!“

Pri krste ide naozaj o niečo viac. Len ty sám najlepšie vieš o všetkej tej špine, ktorú si praješ zmyť v deň svojho odovzdania Ježišovi. Keby sa to všetko dostalo navonok, bola by to hotová katastrofa. On však koná diskrétne. Už ti to nebude viac pripomínať, pretože ti chce dať nový, čistý list života.


Zdieľať: