Profesor na svetom uznávanej lekárskej fakulte raz postavil svojich študentov pred zvláštny etický problém. Povedal im: „Predstavte si rodinu, kde otec má syfilis a matka tuberkulózu. Títo rodičia už majú štyri deti. Prvé sa narodilo nevidomé. Druhé im zomrelo. Tretie je hluché a štvrté má tuberkulózu. Teraz matka čaká ďalšie dieťa. Rodičia prídu za vami, aby ste im poradili, čo majú urobiť. Sú ochotní nechať si ho vziať, ak rozhodnete, že to tak majú urobiť. Čo im poradíte?“

Študenti jednotlivo vyjadrovali rôzne názory. Potom ich profesor požiadal, aby vytvorili malé diskusné skupinky. Všetky skupiny dospeli k záveru, že v tomto prípade by odporučili potrat – predčasné ukončenie tehotenstva.

„Gratulujem vám, páni,“ zvolal profesor. „Práve ste vzali život slávnemu skladateľovi Ludwigovi van Beethovenovi!“


Zdieľať: