John Warr, ktorý žil v 18. storočí a pracoval ako učeň u obuvníka, sa rozhodol byť Ježišovým verným nasledovníkom. Keď si jeho majster najal ďalšieho učňa, John sa rozhodol, že mu bude rozprávať o svojej viere v Ježiša. Novému učňovi sa to však neveľmi páčilo a nerád ho počúval.

Jedného dňa sa však stalo, že nového učňa majster prichytil, ako vymieňa falšované peniaze za pravé. Bol to vážny priestupok. Uvedomoval si, že zrejme stratí prácu, a ak ho majster zažaluje, skončí na polícii. Veľmi ho to mrzelo a trápilo. Poprosil Johna, aby mu pomohol a modlil sa za neho. Prostredníctvom Johna Warra tento muž uveril v Ježiša. Jeho život sa úplne zmenil. Stal sa z neho odovzdaný Kristov učeník.

Neskôr sa neporiadny mladý učeň Wiliam Carey stal úspešným misionárom v Indii. Bol to pozoruhodný človek. Jeho život a služba vo veľkej miere ovplyvnili spôsob zvestovania evanjelia v ďalších storočiach.


Zdieľať: