Jeden manželský pár si večer čítal z Biblie a potom sa rozprávali. Po rozhovore šla manželka spať a manžel si zapol počítač. Po malej chvíli sa za ním vybrala, prečo si aj on nejde oddýchnuť. Zistila, že pozerá nejaký akčný film. Sklamaná sa otočila a odišla preč. Premýšľala, či tá večerná duchovná chvíľka pri Božom slova mala vôbec nejaký zmysel. Chcela sa postaviť a vynadať mu, no prišlo jej na myseľ, že sama si nie raz počínala rovnako. Začala sa zaňho modliť. Ráno jej manžel povedal, že pri sledovaní filmu premýšľal, prečo stráca čas pozeraním takýchto hlúpostí, že radšej pôjde spať a ráno vstane skôr, aby mal čas niečo si prečítať z Biblie.


Zdieľať: