Ak si myslíte, že nevidiaci nedokážu vytvoriť nádherné fotografie, mýlite sa. Pete Eckert je výnimkou. Keď mu lekári diagnostikovali retinis pigmentosa (očné ochorenie, ktoré postihuje sietnicu), dozvedel sa, že po nejakom čase nebude vôbec vidieť – a to až do konca svojho života.

Pri hľadaní zdroja obživy narazil na fotoaparát svojej svokry a rozhodol sa fotografovať. Jeho fotografie sú také úžasné, že väčšina ľudí pochybuje, či umelec, ktorý je za nimi, je skutočne slepý.

Pete viackrát vyhlásil, že existuje veľa spôsobov videnia, ktoré si nevyžadujú zrak. Na vytváranie výnimočných fotografií využíva zvuk, pamäť a hmat. Je označovaný ako „turista vo svete vidiacich“.


Zdieľať: