Muž, ktorý sa so svojím priateľom rozprával o tom, ako sa predošlého dňa pohádal s manželkou, nakoniec poznamenal: „Ach, nenávidím takéto hádky. Zakaždým, keď sa pohádame, má historický záchvat.“

Priateľ odpovedal: „Asi si sa pomýlil. Chcel si povedať hysterický záchvat.“

„Nie, nie,“ trval na svojom prvý muž. „Chcel som povedať historický, pretože vždy, keď sa hádame, začne vyťahovať všetky moje minulé hriechy a používať ich proti mne!“

Mnohé staré hriechy, o ktorých sme boli presvedčení, že sú už dávno odpustené, sa správajú ako korková zátka. Vždy, keď sa ich snažíme potopiť, znovu vyplávajú na povrch – a zvyčajne v tej najnevhodnejšej chvíli. Nie je ani také ťažké povedať „odpúšťam ti“. Oveľa ťažšie je vymazať to zo svojej pamäte a správať sa tak, akoby sa vôbec nič nestalo.


Zdieľať: