Keď sa George Müller plavil okolo pobrežia Newfoundlandu, hustá hmla zahalila loď. Kapitán prikázal spomaliť, aby loď nestroskotala na skalnatom pobreží. Začali meškať oproti pôvodnému plánu. Vybral sa teda na mostík, aby vyhľadal kapitána.

„Do soboty poobedia by som sa potreboval dostať do Quebecu.“

Kapitán sa nahlas zasmial. „Čože? To je nemožné, pán Müller. Ten, kto na vás čaká, musí pochopiť, že je hmla a ja s tým nemôžem vôbec nič spraviť.“

„Ak vy nemôžete nič urobiť, budem musieť poprosiť Pána Boha,“povedal George. „Za päťdesiatdva rokov som nezmeškal žiadnu schôdzku. Ani teraz nechcem. Príďte dolu do mojej kajuty. Budeme sa spolu modliť.“

Kapitán sa od prekvapenia nezmohol na odpoveď. George schádzal z mostíka a kapitán ho ticho nasledoval. Keď zišli na palubu, kapitán začal protestovať. „Aký zmysel má modliť sa? Hmla je taká hustá, že nevidím hviezdy.“ Oprel sa o zábradlie. „Len sa pozrite, pán Müller.“

„Nemusím sa pozerať,“ odvetil George kráčajúc k schodisku. „Nepozerám na počasie, ale na Toho, kto má moc nad počasím!“

Zišli do kabíny a zatvorili za sebou dvere.

„Pomodlime sa,“ povedal George a kľakol si vedľa lôžka. Kapitán ho nasledoval a ťažkopádne si tiež kľakol.

„Drahý Bože,“ začal George, „prichádzam k Tebe a prosím Ťa o nemožné. Ty vieš, že v sobotu mám byt‘ v Quebecu a že nás zdržuje hmla. Prosím ťa, odstráň hmlu, aby loď mohla pokračovať a aby sme tam dorazili včas. Amen.“

George otvoril oči a pozrel na kapitána.

„Drahý Bože,“ začal kapitán trasľavým, hanblivým hlasom. George ho objal. „Nemusíte sa modliť, ak neveríte, že Boh odpovedá. Ale ja verím, že on už odpovedal.“

Kapitán s vďačným výrazom na tvári vstal.

„Otvorte dvere,“ prikázal mu George s istotou. „Ja svojho Boha poznám už päťdesiatdva rokov. Nepamätám si prípad, kedy by neodpovedal na moje modlitby. Uisťujem vás, že hmla sa zdvihla.“

Kapitán opatrne otvoril dvere a vyšiel na palubu. Potom sa vrátil k Georgovi. Od prekvapenia zbledol. „Zdvihla sa,“ sotva hovoril. „Presne tak, ako ste sa modlili. Hmla je preč.“

A naozaj. Hmla zmizla a nasledujúci deň ich loď zakotvila v Quebecu.


Zdieľať: