Po matkinej smrti sa beznádej Sundara Singha zmenila na hnev, ktorý nebol namierený proti učiteľom, ale proti kresťanskému Bohu. Jedného dna po biblickom štúdiu Sundar poprosil učiteľa, aby mu predal jeden výtlačok Nového zákona. Učiteľ pohotovo súhlasil. Jeho úsmev Sundarovi prezrádzal, že dúfa, že pri čítaní knihy sa zmení jeho postoj. On však nemal v úmysle čítať Nový zákon. Mal iné plány.

Ten večer zavolal svojich kamarátov na Singhových dvor. Zmizol do kuchyne a o niekoľko minút sa objavil s viazanicou raždia a plechovkou petroleja. Naskladal na zem raždie a polial ho petrolejom. Keď si bol istý, že haluze ním dostatočne nasiakli, dal plechovku stranou a škrtol zápalkou. Hodil ju do raždia, ktoré so sykotom vzbĺklo. Dvor zaplavila žiara ohňa, ktorá poskakovala po tvárach chlapcov stojacich okolo.

Keď sa Sundar uistil, že mu všetci venujú pozornosť, podišiel dopredu a okázalo zdvihol Nový zákon. Bez slova ho otvoril a začal vytrhávať jednu stránku za druhou. Hádzal ich do ohňa a sledoval, ako vzbĺkajú.

Spočiatku bol Sundar nadšený, no keď plamene olizovali posledné stránky Nového zákona, cítil, ako v ňom prúdi množstvo výčitiek. Predstavil si tvár svojej mamy. Rozmýšľal, čo by si pomyslela, keby videla, ako páli kresťanské sväté písmo. Učila ho, že každé náboženstvo má hodnotu. Sundar si spomenul, že pochyboval, že by to bola pravda. Okrem toho ho kresťanský Boh za spálenie Nového zákona nezabil. Kresťanský Boh zrejme nie je živý Boh. Bol iba zbierkou klamstiev zhromaždených v knihe. Potom však Sundarovi prebleskla ďalšia myšlienka: A čo hinduistickí bohovia a sikhskí guruovia? Sú skutoční, alebo sú to tiež len výmysly?

Zrazu sa Sundara zmocnilo presvedčenie, že to musí zistiť.


Zdieľať: