Keď v Anglicku vládla kráľovná Viktória, z času na čas navštívila niektorý skromný domček svojich poddaných. Raz vošla do domu jednej vdovy, kde s ňou strávila krátku chvíľu v spoločenstve s Ježišom. Neveriace susedky si z nej po nejakom čase chceli utiahnuť, preto sa jej spýtali: „Babička, aký najvzácnejší hosť vstúpil do vášho domu?“

Čakali, že im odpovie, že to bol Ježiš, pretože napriek ich neustálym posmeškom, ktoré si robili z jej viery v Boha, vážili si jej hlboký duchovný život. Ale na ich prekvapenie žena odpovedala: „Najvzácnejším hosťom, ktorý vstúpil do môjho domu, je jej výsosť – kráľovná.“

„Čo ste to povedali? Kráľovná? Tak teraz sa nám podarilo nachytať vás! A čo Ježiš, o ktorom stále rozprávate? Nie je práve on tým najvzácnejším hosťom?“

Ženu táto otázka vôbec nezaskočila. Celkom pokojne, ale pritom rozhodne odpovedala: „Veru nie! On nie je hosť. On tu býva!“

Tieto slová umlčali nespokojné susedky.


Zdieľať: