Traja teológovia viedli diskusiu o tom, ako by mala vyzerať ideálna žena. Aká by mala byť? Čo by mala robiť?

Spomenuli si pritom na dve biblické sestry – Martu a Máriu. Ktorá z nich by spĺňala podmienky ideálnej ženy?

Prvý povedal: „Podľa mňa by ideálna žena mala byť ako Mária – ticho sedieť a počúvať.“

Druhému sa viac pozdávala Marta. „Podľa mňa ideálna žena varí, pečie, stará sa o domácnosť a má veci pod kontrolou.“

Tretí sa zamyslel a povedal: „Ideálna žena by bola taká, ktorá by bola doobeda ako Marta a poobede ako Mária.“


Zdieľať: