Profesor fyziky na vysokej škole vysvetľoval svojim študentom voľný pád telesa tak, že k stropu posluchárne priviazal ťažkú guľu, ktorá mala z výšky asi 8 metrov padnúť do presne pripravenej nádoby s pieskom. Každý rok položil pán profesor nádobu presne na miesto, kde mala guľa dopadnúť. A každý rok študenti tajne posunuli nádobu trochu vedľa, aby ťažká guľa dopadla s rachotom na podlahu.

Pretože pán profesor prišiel na tento ich starý ošúchaný vtip, rozhodol sa, že teraz, keď si nádobu pripraví, označí si tajne miesto pod ňou kriedou tak, aby študentom prekazil ich úmysel. Študenti ako zvyčajne posunuli nádobu do jednej strany, označili kriedou nové miesto, potom toto nové označenie zotreli a nádobu posunuli na jej pôvodné miesto.

„Aha!“ povedal profesor, keď videl slabý fľak po zotretej kriede. Premiestnil nádobu na to miesto a uvoľnil guľu – ktorá, ako vždy, s rachotom dopadla na podlahu…


Zdieľať: