Joseph Fort Newton si sťažoval na nudný egoizmus svojich dní, keď sú ľudia sústredení sami na seba, posadnutí sami sebou, neschopní uniknúť sami pred sebou.

Thomas Carlyle hovoril o všadeprítomnej čiernej škvrne v našom slnečnom svite. O tieni v nás samotných.

Ellen Whiteová hovorila o tom istom probléme slovami: „Vláčime všade bremeno samých seba a považujeme ho za príliš vzácne, aby sme sa ho vzdali. A väčšina z nás sa na základe vlastných zlých skúsenosti nechala poučiť, že čím viac nechávame vládnuť sami seba, tým viac si komplikujeme a sťažujeme život.“

Dean W. R. Inge vhodne porovnáva dva druhy spôsobu života slovami: „Čím viac budeš žiť sám pre seba, tým viac sa ti budú aj malé ťažkosti zdať veľké. Ten, kto bude žiť pre iných, bude mať veľké problémy, ale bude ich považovať za malé.“


Zdieľať: