Známy multimilionár bol na obede a počúval, ako sa dvaja muži pri vedľajšom stole rozprávajú o modlitbe. Chvíľu bol ticho, no keď to už nemohol vydržať, vyskočil a pohŕdavo zvolal:

„Modlitba je možno dobrá vec pre niekoho z vás, ale ja sa modliť nepotrebujem. Všetko, čo dnes mám, som získal ťažkou prácou. Dosiahol som to sám. Nikdy som od Boha nič nežiadal.“

Univerzitný profesor si ho zdvorilo vypočul a potom tomuto chvastúňovi povedal: „Je jedna vec, ktorá vám chýba a o ktorú by ste mali Boha požiadať.“

Prekvapený milionár vyhŕkol: „A čo by to malo byť?“

„Pane, mali by ste Boha poprosiť o pokoru,“ odpovedal profesor jemne.


Zdieľať: