V živote sa často stáva, že človek uprednostňuje vlastné potreby a seba dáva pred Boha a iných ľudí. Je to niečo podobné, ako keď sa jeden mladý muž vychvaľoval pred svojím dievčaťom, čo všetko dokázal a kde všade bol. Nakoniec povedal: „Prestaňme hovoriť o mne. Hovorme chvíľu o tebe. Čo si o mne myslíš?“

Vidieť niečo iné než seba a svoje vlastné potreby môže byť niekedy ťažké. Pokúsme sa o to dnes.


Zdieľať: