Keď sa Július Caesar so svojimi rímskymi légiami vylodil na pobreží Veľkej Británie, urobil veľmi odvážny a rázny krok, aby zaistil úspech svojej výpravy. Svojim mužom prikázal, aby zostali na pobreží. Keď sa po nejakom čase pozreli na vodu, zostali veľmi prekvapení. Všetky lode, ktorými sa cez kanál preplavili, boli v plameňoch.

Caesar úmyselne odstránil akúkoľvek možnosť ústupu! Vojaci sa už nemohli vrátiť na pevninu. Nemali inú možnosť len postupovať vpred a víťaziť! A to je presne to, čo aj robili.


Zdieľať: