Prorok Jeremiáš je jedným z najsmutnejších prorokov. Dostal pomenovanie uplakaný prorok. Určite nie bezdôvodne. Ten úbohý muž by v dnešnej dobe potreboval celé balíky papierových vreckoviek. Mal oči plné sĺz a srdce plné bolesti.

Keď si budete chcieť prečítať v Biblii jeho knihu, možno budete musieť sfúknuť prach z jej stránok, pretože táto kniha nepatrí medzi obľúbené biblické knihy. Je v nej totiž veľa smútku a trápenia.

Jeremiáš žil v zlej dobe. Judské kráľovstvo sa zmietalo v smrteľných kŕčoch. Nepriateľská babylonská armáda táborila doslova pred bránami. Utečenci prúdili z Jeruzalema zdrvení, strápení a na prvý pohľad aj Bohom opustení. Nič ich nemohlo utešiť. Vôbec im nebolo do spevu.

Jeremiášovo posolstvo nebolo populárne. Hovoril o súde, bolesti a pochmúrnej budúcnosti národa. Mnohí ho preto nemali radi a vystupovali proti nemu. Mal veľmi ťažký život, ale napriek všetkému zostal Bohu poslušný. A Boh svoj sľub splnil, vo všetkom trápení bol s ním a neopustil ho.


Zdieľať: