Jeden statočný kresťan napísal všade vo svojom dome a na okná svojho auta heslo: Ježiš prichádza. Hovoril o tom svojim priateľom. Rozprávalo sa o tom v kostole. Bol to akýsi rituálny rozhovor, zvyk. Keď ho videli kolegovia z práce, robili si z neho posmech so slovami: Aha! Ježiš prichádza!
Ale časom mu duša otupela. Nápisy však zostali tam, kde boli. Jedného dňa mu Pán zaklopal na dvere. Povedal si: Aspoň tu ma dobre prijmú. Muž pozeral v televízii Dallas. Práve dávali epizódu, ktorá poskytovala odpoveď na veľkú otázku: Kto vystrelil na J.R.? Polovica sveta žila v očakávaní. Prezident Reagan o tom hovoril počas svojho volebného turné. Podľa neho mohol byť vrahom len demokrat. Aj Eskimáci z Aljašky odložili po prvý raz vo svojej histórii o štyri dni sťahovanie, aby mohli sledovať tento príbeh.
Zvoní zvonček. Raz, dva razy, tri razy. Muž proti svojej vôli ticho vstáva. Pozerá sa cez okienko na dverách a rýchlo sa vracia na svoje miesto. „Kto to bol?“ spýtala sa ho manželka. „Ach, nikto zaujímavý. Nejaký kňaz.“ A myšlienkami sa znovu vráti k J. R. Ewingovi, Bobbymu, Sue Ellenovej a Pamele.
Keď Ježiš hovorí: Bdejte a modlite sa, znamená to: Uchovajte si ma živého v myšlienkach. Zhovárajte sa so mnou a keď s vami hovorím ja, dajte si tú námahu, počúvajte ma a odpovedajte mi.


Zdieľať: