Niektorí z vás možno poznajú Ezopovu bájku o starej vrane, ktorá priletela z púšte a bola veľmi smädná. Dlhý čas nič nepila. Prišla k džbánu, v ktorom však bolo na dne len trocha vody. Stará vrana vopchala zobák do džbánu v snahe dostať sa nejako k vode. Nepodarilo sa jej to však. Viete, čo urobila? Začala zbierať malé kamienky a po jednom ich púšťať do džbánu. Čím viac kamienkov bolo na dne džbánu, tým vyššie voda v džbáne stúpala, až sa napokon stará vrana mohla do sýtosti napiť.

Táto bájka je malé podobenstvo o tom, akým spôsobom Boh napĺňa svoje zámery na tomto svete. Každý z nás prináša svoje malé kamienky – niekto učí deti, iný navštevuje chorých, ďalší spieva, svedčí o Kristovi alebo praktickým spôsobom niekomu pomáha. Možno sa nám služba darom, ktorý sme dostali, niekedy nezdá až taká dôležitá, ale podobne ako kamienky, keď sa nakopili na dne džbánu a voda stúpla, aj Boh našu ochotnú službu použije v prospech svojho kráľovstva. Každý z nás je preto dôležitý.


Zdieľať: