Hans Langsdorff v rokoch 1936 a1937 slúžil na malej bojovej lodi Admiral Graf Spee. V januári 1937 ho vymenovali za kapitána tejto lode. 21. augusta 1939 sa bojová loď Graf Spee vydala do južného Atlantiku, kde ju zastihla druhá svetová vojna. Kapitán Langsdorff dostal rozkaz prepadávať francúzske a britské obchodné lode a tým oslabiť Spojencov. Do konca roka sa im podarilo potopiť osem britských obchodných lodí. Na týchto obchodných lodiach zajal 299 dôstojníkov a členov posádky. Nikto z týchto námorníkov však nezahynul. Kapitán Lansdorff prísne dbal na plnenie Haagskeho dohovoru a pred potopením vždy vysadil posádku. Záležalo mu na živote každého človeka. Tým si získal veľký rešpekt nielen u svojich námorníkov, ale aj u zajatcov.

Aj Bohu záleží na živote každého človeka. Nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa „všetci dali na pokánie…“


Zdieľať: