Kavka s obdivom sledovala, ako sa orol strmhlav vrhol z oblakov, uchopil do pazúrov ovcu a odniesol ju preč. Inšpirovaná týmto impozantným činom vrhla sa na ovcu aj ona. Ale čo sa nestalo? Uviazla svojimi pazúrikmi v ovčej vlne a nemohla sa dostať von. Pastier pribehol zachrániť ovečku, a keď uvidel bezmocne sa zmietajúcu kavku, vyslobodil ju. Deti sa ho spýtali: „Otecko, čo je toto za vtáka?“

„To je kavka, ktorá si myslela, že je orol,“ odpovedal s úsmevom pastier.

Ako trápne to niekedy môže dopadnúť, keď sa snažíš hrať na niekoho, kým v skutočnosti nie si!


Zdieľať: