Spomínaš si, ako si začal chodiť do novej školy či do inej triedy? Spočiatku sa ti všetky neznáme tváre zdali rovnaké. A zapamätať si nové mená bolo naozaj veľmi ťažké! Ako však dni plynuli, pomaly si sa nové mená naučil a tváre ti začali byť blízke. Každý sa správal inak. Svojich priateľov si spoznal, aj keď boli ďaleko – a vôbec si nemusel vidieť ich tvár. Každého si spoznal podľa jeho chôdze, držania tela, kývania rúk atď.

Aj ty máš svoj charakteristický štýl, ktorým sa líšiš od ostatných. Prechádzaš si rukou po vlasoch? Dvíhaš si každú chvíľu okuliare vyššie na nos? Nakláňaš sa ku kamarátovi, keď sa ťa niečo pýta? Krčíš plecami, keď chceš niekomu povedať: Neviem?

Nanešťastie, väčšina z nás sa snaží ukryť sa za svoje zvyky a správanie pred druhými a niekedy aj pred sebou. Človek, ktorý je nešťastný sám zo seba, bude často nešťastný aj s druhými, nech by to bol ktokoľvek. Človek, ktorý nevie prijať porážku, obviní víťaza z podvádzania. Bojazlivý človek sa bude snažiť zakryť svoj strach predstieranou odvahou. Po niekoľkých minútach, hodinách alebo dňoch bližšieho priateľstva zväčša zistíš, s kým máš dočinenia – prezradia ho jeho činy a jeho správanie.

Biblia upozorňuje, že nezáleží na tom, čo hovoríme, ale na tom, ako sa správame. Apoštol Pavel radí mladým kresťanom: „Nech tebou nikto nepohŕda pre tvoju mladosť. Ale ty sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.“ (1 Tim 4,12)

Čo prezrádzajú tvoje činy o tebe?


Zdieľať: