Pri návšteve Beethovenovho múzea v Bonne bola istá americká študentka fascinovaná klavírom, na ktorom Beethoven hral, keď skladal niektoré zo svojich najväčších diel. Poprosila preto pracovníka múzea, či by si mohla zahrať na ňom niekoľko taktov. Svoju prosbu doplnila prísľubom bohatej odmeny, a tak muž súhlasil. Dievčina pristúpila ku klavíru a zabrnkala úvodnú časť jednej Beethovenovej sonáty. Keď odchádzala, pracovníkovi múzea povedala: „Predpokladám, že všetci veľkí klaviristi, ktorí sem prišli, si chceli zahrať na tomto klavíri.“

Muž zavrtel hlavou a povedal: „Pred niekoľkými rokmi tu bol slávny poľský klavirista Padarewski a povedal, že nie je hodný ani dotknúť sa tohto klavíra.“

Skutočne slávni ľudia bývajú hlboko pokorní. Len tí, čo to nikdy ďaleko nedotiahli, chcú vyvolať dojem, že práve oni sú majstri sveta!


Zdieľať: