Keď Albert Einstein s manželkou oslavovali zlaté výročie svadby, dostali obvyklú otázku: „Čomu vďačíte za to, že vaše manželstvo bolo úspešné?“

Einstein odpovedal: „Po svadbe sme sa dohodli, že o všetkých dôležitých a veľkých veciach budem rozhodovať ja; manželka bude rozhodovať o tých menej dôležitých veciach. Celých päťdesiat rokov sme sa riadili týmto pravidlom. Myslím si, že práve vďaka tomu je naše manželstvo šťastné.“ Potom sa pozrel na manželku a dodal: „Zvláštne na tom je však to, že za celých tých päťdesiat rokov sme nemuseli ani raz rozhodovať o niečom významnom a dôležitom.“


Zdieľať: