Istý kazateľ mal na pracovnom stole poznámkový blok s nálepkou: Sťažnosti členov proti členom.

Keď za ním prišiel niekto z jeho členov so sťažnosťou na niekoho iného, povedal mu: „Pozri, tu mám na to určený blok. Všetko, čo mi povieš, si zapíšem. Tvoje sťažnosti tu budú čierne na bielom, aby som na ne nezabudol a mohol ich postupne vybaviť. Ty mi to podpíšeš. Keď sa to bude riešiť, budem vedieť, že mi to všetko dosvedčíš.“

Pohľad na otvorenú knihu a pripravené pero zaúčinkoval.

„Ach, nie. Nedokázal by som podpísať niečo podobné,“ povedal dotyčný muž a zápis sa napokon nekonal.

Kazateľ mal tento blok prichystaný na stole štyridsať rokov a otvoril ho pravdepodobne tisíckrát, no nikdy doň nebolo nič napísané.

Popremýšľaj, koľko svojich sťažností by si bol ochotný napísať a aj podpísať?


Zdieľať: