Obidva vtáky, kolibrík aj sup, lietajú nad púšťou a hľadajú si potravu. Všetko, čo vidia supy, je rozkladajúce sa mäso, pretože práve to hľadajú. Takáto strava im vyhovuje.

Kolibríky ignorujú zapáchajúce mäso mŕtvych zvierat. Naopak, vyhľadávajú farebné kvety púštnych rastlín.

Supy sa živia tým, čo bolo; žijú akoby z minulosti. Svoje telo plnia tým, čo je mŕtve.

Kolibríky žijú zo živého. Vyhľadávajú to, čo je svieže, a plnia sa životom.

Sup i kolibrík hľadajú potravu na tej istej púšti. Jeden vták na nej vidí pestré kvety, druhý zdochliny. Každý nachádza to, čo hľadá.

Podobne aj človek. Niekto v živote vidí samé smutné a nepríjemné veci, iný vidí mnoho krásy. Záleží len na tom, čo v živote chceme vidieť.


Zdieľať: