S menom Krištof Kolumbus sa nám v mysli automaticky vynorí objavenie Ameriky. Ani on to však nemal ľahké.

Aj keď tušil, že na západe sú nové ostrovy, ani jeden z vtedajších kráľov – okrem kastílskeho – ho nechcel vypočuť a už vôbec neboli ochotní venovať akúkoľvek malú sumu na uskutočnenie tohto odvážneho pokusu. Z dejín vieme, že aj samotní námorníci boli počas plavby neraz takí rozhorčení a zúfalí, že málo chýbalo a Kolumba by boli hodili do mora a vrátili sa domov bez úspechu. A predsa napokon objavili taký ohromný Nový svet.

Práve o tomto mužovi je známy jeden veľmi úsmevný príbeh. Keď si ho Španieli, ktorí mu ako Talianovi závideli slávu takého veľkého objavu, na jednej hostine doberali uštipačnými poznámkami a tvrdili, že tú druhú pologuľu objavil náhodou a že ju teda mohol objaviť ktokoľvek iný, dal im dôvtipnú úlohu – postaviť slepačie vajce ostrým koncom bez použitia nejakej podpery. Keď sa o to všetci márne pokúšali, Kolumbus zľahka ťukol jedným koncom vajca o tanier a na puknutú škrupinu vajce postavil. Muži sa smiali a kričali, že to predsa dokážu aj oni. „Dokážete,“ povedal Kolumbus, „pretože ste videli, že je to možné. Prečo to však nedokázal nikto predo mnou?“


Zdieľať: