V jednej zo svojich kníh rozpráva H. A. Ironside príbeh o neúspešnom atentáte na kráľovnú Alžbetu I. Žena, ktorá to chcela urobiť, sa prezliekla za sluhu, ukryla sa v kráľovninej spálni a čakala na vhodný okamih, aby kráľovnú prebodla. Neuvedomila si však, že skôr, ako sa kráľovná uloží na odpočinok, telesní strážcovia dôkladne prezrú každú miestnosť.

Ženu našli ukrytú medzi kvetmi. Vzali jej dýku, ktorú plánovala vraziť do srdca jej veličenstva a priviedli ju ku kráľovnej.

Žena si uvedomila, že z ľudského hľadiska sa ocitla v beznádejnej situácii. Hodila sa na kolená a prosila kráľovnú, aby jej preukázala milosť ako žena žene.

Kráľovná na ňu chladne pozrela a ticho povedala: „Ak ti dnes preukážem milosť, čo mi sľúbiš do budúcnosti?“

Žena pozrela hore a povedala: „Milosť, ktorá kladie podmienky a ktorá je zviazaná s ďalšími požiadavkami, nie je milosť!“

Kráľovná Alžbeta I. sa na chvíľu zamyslela a potom povedala: „Máš pravdu. Odpustím ti podľa svojej milosti.“ A tak ju nechali odísť ako slobodného človeka domov.


Zdieľať: