Niekoľko storočí pred Kristom muž menom Alexander dobyl takmer celý vtedy známy svet pomocou vojenskej sily, šikovnosti a trošky diplomacie. Raz sa Alexander s malou skupinou svojich vojakov priblížil k dobre opevnenému mestu. Alexander stál vonku za hradbami a silno zakričal na strážcov, že sa chce rozprávať s ich kráľom. Keď kráľ prišiel, Alexander naňho naliehal, aby sa on, mesto i jeho obyvatelia vzdali a podvolili sa jemu a jeho malej skupine verných vojakov.

Kráľ sa rozosmial: „Prečo by sme sa vám mali vzdať? Vy nám nemôžete nič urobiť!“

Alexander však vyhlásil, že aj keď ich je málo, sú veľmi statoční a silní. Hneď to kráľovi aj dokázal. Prikázal svojim mužom, aby sa postavili do radu za sebou a začali pochodovať. Zavelil im a vojaci sa vydali ráznym krokom priamo k strmému útesu.

Obyvatelia mesta sa zhromaždili k hradbám a v nemom úžase sledovali, ako Alexandrovi vojaci, jeden za druhým, bez najmenšieho zaváhania, vkročili do prázdnoty, kde ich čakala – smrť! Keď desať verných vojakov zomrelo, Alexander rozkázal ostatným, aby zastali a vrátili sa k nemu. Obyvatelia mesta spolu s kráľom sa Alexandrovi Veľkému okamžite vzdali. Uvedomili si, že ak bolo niekoľko mužov ochotných vzdať sa svojho života na príkaz tohto energického vodcu, nič ho nedokáže zastaviť a zabrániť mu dosiahnuť konečné víťazstvo.

Si ochotný poslúchnuť vládcu celého vesmíru, Ježiša Krista, tak ako títo vojaci poslúchli Alexandra? Si mu tiež taký oddaný a zaviazaný?


Zdieľať: