Priatelia sú ľudia, v prítomnosti ktorých sa odvážiš byť sám sebou.

Nemusíš pred nimi nič skrývať. Sú to tí, ktorí od teba nechcú nič iné, než aby si bol tým, kým si. Nevyžadujú, aby si sa robil lepším ani horším. Keď si s nimi, cítiš sa ako väzeň, ktorý bol vyhlásený za nevinného. Vôbec si nemusíš dávať pozor. Môžeš povedať, čo si myslíš, samozrejme, ak to myslíš úprimne. Priatelia ťa pochopia.

Keď si s priateľmi, môžeš voľne dýchať. Môžeš sa priznať k svojim omylom, hriechom, pýche, samoľúbosti, nenávisti i zlobe. Napriek všetkým tvojim nedostatkom ti ostanú verní. Nemusíš byť opatrný na to, čo povieš alebo urobíš. Majú ťa radi aj vtedy, keď sa k nim nesprávaš práve najlepšie. Môžeš s nimi plakať i spievať, môžeš sa s nimi smiať i modliť. Vo všetkom ti rozumejú, chápu ťa a milujú.

Kto je teda priateľ? Zopakujem to ešte raz: človek, v ktorého blízkosti sa odvážiš byť sám sebou.


Zdieľať: