Istý mladý muž, ktorý sa balil na cestu, povedal svojmu priateľovi: „Už mám hádam všetko zbalené. Musím si vziať sprievodcu, baterku, mikroskop, zbierku básní, zopár životopisov, nejaké staré listy, spevník, meč a puzdro s náradím.“

„To všetko sa ti tam nezmestí,“ namietal jeho priateľ.

„Ale zmestí,“ povedal mladý muž, kresťan. „Pozri, to všetko mám tu.“ A položil Bibliu do kúta svojho kufríka a zavrel ho.

Bibliu čítaj ako zamilovaný list,
nechaj sa ňou viesť ako automapou,
študuj ju pozorne ako učebnicu,
poslúchaj ju svedomito ako vojenský poriadok.


Zdieľať: