Joni Earecskon Tada vo svojej knihe napísala:

Veriaci ľudia sa vyberú na výlet a satan im ho pokazí lejakom, pretože chce, aby reptali proti Bohu. Boh dovolí, aby pršalo, pretože chce, aby sa kresťania naučili byť trpezliví.

Úspešný misionár sa potkne a zlomí si nohu. Satan tým prekazí jeho prácu. Boh dovolí, aby sa to stalo, pretože v bolesti a zármutku prejaví misionár trpezlivosť a tým ho oslávi.

Satan nastrojí víchricu a v malej indickej dedinke zomrie niekoľko ľudí, pretože skaza a ľudský smútok mu pôsobí radosť. Boh použije túto búrku na to, aby zjavil svoju desivú moc a aby ľudia poznali, aké hrozné následky priniesol hriech na svet. Niektorí z nich sa obrátia k nemu a iní sa zatvrdia vo svojich hriechoch.

Satan si vymyslel, že sedemnásťročné dievča menom Joni skočí do vody a zlomí si väz. Dúfal, že jej tým zničí život. Boh však poslal tento úraz ako odpoveď na jej modlitbu. Ona totiž prosila o užší vzťah k nemu. Teraz je pripútaná k invalidnému vozíku, aby v ňom poznávala jeho trvalú lásku a starostlivosť.

Keď nám satan prinesie nemoc alebo iné nešťastie, môžeme dať rovnakú odpoveď, akú dal Jozef svojim bratom, ktorí ho predali do otroctva: „Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro.“ (1Moj 50,20)


Zdieľať: