„Na svete je toľko vecí, ktoré nepotrebujem!“ povedal vraj raz Sokrates, keď bol na trhovisku a videl pestrý výber tovaru. Sokratov žiak Antisthenes z Atén na tomto princípe založil filozofickú školu – kynizmus. Kynikovia uprednostňovali skromnosť, jednoduchosť, nezávisloť a vnútornú slobodu. Asi najznámejším predstaviteľom kynizmu bol Diogenés zo Sinópy, ktorý vraj žil v psej búde alebo v sude. Údajne raz k nemu prišiel Alexander Veľký a vyzval ho, nech si praje čokoľvek, že mu to splní. Diogenés odpovedal: „Odstúp, nezacláňaj mi slnko.“

Hlavnými zásadami kynikov boli…
– čím múdrejší je človek, tým menej má potrieb
– treba pohŕdať márnosťami, ktoré si ľudia obyčajne vážia
– človek je slobodný vtedy, keď nič nepotrebuje
– múdry človek stačí sám sebe, patrí mu všetko a vo svojej chudobe je najbohatší
– nemáme uznávať iné zákony ako zákony prírody, ktorých jediný predpis je cnosť
– nemáme sa vyhýbať práci a námahe; práve naopak – máme ich vyhľadávať.


Zdieľať: