V nemocnici Dr. Karla Menningera sa rozhodli, že všetku svoju prácu budú robiť s nevšednou láskou. Celý nemocničný personál – počnúc prednostami, lekármi, psychiatrami, zdravotnými sestrami až po elektrikára a upratovačky – musí v kontakte s pacientmi preukazovať lásku, bezpodmienečnú lásku. Viete, aký to malo výsledok? Pobyt pacientov v nemocnici sa skrátil o polovicu.

Do tejto nemocnice prišla aj žena, ktorá už tri roky sedávala na svojej tvrdej stoličke a s nikým neprehovorila ani slovo. Lekár si zavolal sestričku a povedal jej: „Mária, pani Králiková bude odteraz vaším pacientom. Všetko, čo od vás žiadam, je, aby ste ju mali radi a prejavovali jej lásku, kým sa nevylieči.“

Sestrička sa o to snažila, ako najlepšie vedela. Zaobstarala si presne takú stoličku, na akej sedávala pani Králiková, a sedávala pri nej. Ráno, na obed i večer jej povedala, že ju má rada. Na tretí deň pacientka prehovorila a o týždeň už takmer normálne komunikovala s ostatnými.

Láska je liek, ktorý lieči naše telo i srdce.


Zdieľať: