Istý muž zostal uväznený v dopravnej zápche. Nemohol sa pohnúť z miesta. Vodič auta, ktoré bolo za ním, ustavične trúbil a trúbil. Muž vystúpil a šiel k vodičovi. S hnevom otvoril dvere a začal naňho kričať. Vychrlil pritom mnoho neslušných a urážlivých slov.

Šofér si ho pokojne vypočul a povedal: „Na nárazníku svojho auta máte nálepku: Ak milujete Ježiša, zatrúbte. Ja ho mám veľmi rád, preto som aj veľa trúbil.“


Zdieľať: