Adam Clark písal svoj komentár k Biblii 40 rokov.

Noah Webster pracoval 36 rokov na svojom slovníku; dvakrát musel dokonca plávať za more, aby zhromaždil materiál, ktorý potreboval na to, aby bol jeho slovník výstižný a presný.

John Milton vstával každé ráno o štvrtej, aby mal pokojný čas na tvorbu a prepisovanie svojich básní. Jeho poézia patrí medzi najlepšie svetové diela.

Edward Gibbon strávil 26 rokov prácou na svojej knihe „Úpadok a zánik Rímskej ríše“. Toto dielo je žiarivým príkladom usilovného a pozorného bádania a neúnavného nadšenia pre svoju prácu.

William Bryant prepísal jedno zo svojich básnických majstrovských diel stokrát predtým, ako bolo vydané tlačou. Prečo? Chcel, aby bolo dokonale krásne a výstižné.

John Wesley prešiel na koni za 40 rokov takmer 400 000km, priemerne 32km za deň; mal 4 000 kázaní, napísal 400 kníh, vedel 10 jazykov. Keď mal 83 rokov, trápilo ho, že nemôže písať viac než 15 hodín denne, aby si nepoškodzoval zrak; a keď mal 86 rokov hanbil sa, že nemôže kázať viac ako dvakrát za deň. Svojmu denníku sa sťažoval, že ráno má tendenciu ležať v posteli až do pol šiestej.

Všetci títo muži mali zo svojej práce potešenie, boli ňou úplne zaujatí. Robili nie preto, že museli, ale preto, že chceli. Každý z nich vynaložil na svoju prácu maximálnu energiu, a to bez ohľadu na jej náročnosť.

Ktoré veci robíš tak rád, že si pritom neuvedomuješ, ako rýchlo plynie čas? Pri ktorej práci sa nevieš dočkať, kedy sa skončí?


Zdieľať: